ပြင်သစ် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

France လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
YallaLudo [YallaLudo] 768359 is your verification code, welcome to Yalla Ludo! 38 minutes ago
Telegram Telegram code: 68205 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/68205 oLeq9AcOZkT 1 hour ago
Telegram Telegram code: 16735 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/16735 oLeq9AcOZkT 1 hour ago
*38689 Your Upwork verification PIN is 78393 1 hour ago
Telegram Telegram code 21284 2 hour ago
Microsoft Utiliser 8938998 comme code de réinitialisation de mot de passe Microsoft 3 hour ago
Telegram Telegram code: 73600 You can also tap on this link to log in: https://t.me/login/73600 oLeq9AcOZkT 6 hour ago
Yubo Yubo code: 9507. Valable pendant 5 minutes. dwa4yIJzdMU 6 hour ago
WhatsApp Your WhatsApp code: 171-417 Don't share this code with others 6 hour ago
Google G-051400 is your Google verification code. 6 hour ago
Google G-413140 is your Google verification code. 6 hour ago
WhatsApp Codigo de WhatsApp: 253-220 No compartas este codigo con nadie. 6 hour ago
Google G-349122 is your Google verification code. 6 hour ago
Google G-314206 is your Google verification code. 6 hour ago
Google G-074722 is your Google verification code. 6 hour ago
*38689 c personne. 7 hour ago
Coinbase Coinbase: votre code de vérification est 2562051. À ne partager ave 7 hour ago
Uber Voici votre code Uber : 3598. Ne le partagez jamais. STOP ALL au 38696 pour vous désabonner. 8 hour ago
CHRA Bénéficiez de 5% de remise sur le site www.chr-avenue.com avec le code promo CHR_AVENUE_5_50. Réservé aux 50 premières commandes chaque jour. STOP au 36966 9 hour ago
Microsoft Utiliser 0311577 comme code de réinitialisation de mot de passe Microsoft 9 hour ago