ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

UK လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
Revolut 934499 is your BOSS Revolution code. aCbjQbp69Xf 1 hour ago
Payoneer 195591 is your verification code from Payoneer 1 hour ago
Uber Dein Uber Code lautet 9404. Teile diesen Code niemals mit anderen. Antworte +44 7903 561836 mit STOP ALL, um keine Nachrichten mehr zu erhalten. 1 hour ago
Qsms Gunakan 7581 untuk verifikasi akun Olaparty anda. 5 hour ago
NetBet Your code: 5372 6 hour ago
Facebook 06436085 is your Facebook code H29Q+Fsn4Sr 8 hour ago
XXGame [XXGame]`?v?????xN:?409912? ?嚌??x5R??Q?g eH? ??R?lė2N?N?N?0 8 hour ago
Qsms 451225 (Tencent) 10 hour ago
codigo Informe o seguinte codigo no D4: 238020 11 hour ago
Uber Dein Uber Code lautet 9571. Teile diesen Code niemals mit anderen. Cancele a assinatura ao enviar STOP ALL para +44 7903 561836. 11 hour ago
Revolut 944316 is your BOSS Revolution code. aCbjQbp69Xf 12 hour ago
ASTCOM Your code:095324.Don't share it with others. 13 hour ago
PAYSAFE Please enter the confirmation code 1991. Thank you - your paysafecard team 14 hour ago
Apple Your Apple ID Code is: 157025. Don't share it with anyone. 14 hour ago
Apple Your Apple ID Code is: 113701. Don't share it with anyone. 14 hour ago
Apple Your Apple ID Code is: 375200. Don't share it with anyone. 14 hour ago
Apple Your Apple ID Code is: 716758. Don't share it with anyone. 14 hour ago
HAGO ÄHagoÑGunakan 6973 untuk verifikasi akun Hago anda. lcNjTSCBGPD 14 hour ago
Dingtone Your Dingtone access code: 1150 Enter the code into Dingtone app to activate your Dingtone account. 15 hour ago
Verify ÄTapTapÑ908968 is your verification code to sign up to TapTap. This code will be valid for 15 minutes. 15 hour ago