ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

UK လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
Facebook <#> 29668917 is your Facebook code H29Q Fsn4Sr 1 hour ago
Discord Your Discord verification code is: 819934 1 hour ago
Google G-609403 is your Google verification code. 2 hour ago
Google G-046681 is your Google verification code. 2 hour ago
Tinder <#> Your Tinder code is 735972 dwEzWOx6XSV 2 hour ago
Tinder Your Tinder code is 550248 Don’t share 4 hour ago
*44094 Votre code sécurisé Mastercard pour votre achat en ligne est: 817971 6 hour ago
Discord Uw Discord-verificatiecode is: 525631. 7 hour ago
Amazon Amazon: Use 375999 to reset your password. Don't give this code to anyone. 10 hour ago
Amazon Amazon: Use 892509 to reset your password. Don't give this code to anyone. 10 hour ago
Amazon 845005 is your Amazon OTP. Do not share it with anyone. 10 hour ago
Amazon 901880 is your Amazon OTP. Do not share it with anyone. 10 hour ago
Yubo Yubo code: 0172. Valid for 5 minutes. 10 hour ago
WeChat Use the code (934329) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code! 10 hour ago
YallaChat [YallaChat]رمز التحقق 169270، ويرجي عدم تسربيه وإلا سيتم سرقة حسابك. 10 hour ago
YallaLudo [YallaLudo] 594586 is your verification code, welcome to Yalla Ludo! 10 hour ago
YallaLudo [YallaLudo] 476875 is your verification code, welcome to Yalla Ludo! 10 hour ago
YallaChat [YallaChat]رمز التحقق 674922، ويرجي عدم تسربيه وإلا سيتم سرقة حسابك. 10 hour ago
Discord O seu código de verificação para Discord é: 075584 12 hour ago
熊猠汇款 【熊猠汇款】您的验证码:947921(10分钟有效,请勿泄露)。如非本人操作,请联系客服。下载APP: m.a-bc.cn/53M6WF 16 hour ago