အမေရိကန် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

USA လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
WeChat Use the code (476442) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code! 1 months ago
LINK Click this link to download Zooyza! https://zooyza.app.link/join 1 months ago
Revolut Code authentification Revolut: 247-124. Ne le communiquez jamais à personne 1 months ago
*6732 Your Mi Account 66*****722 verification code is 378743. Don''t share it with anyone. If you didn''t request the code, ignore this message. 1 months ago
YallaChat [YallaChat]You are retrieving your password. 129742 is your verification code, DO NOT tell anyone or your account might be stolen. 1 months ago
*1698 Hello. I am just checking in to see if you are still interested in the CRV. -Jason, Germain Honda of Surprise 1 months ago
*9027 Code 6367 BeuMqZIihvZ 1 months ago
*1676 Hey Violet, you reached out to us about your roof last week but I haven't been able to get in touch with you. I'm going to assume that either I have the wrong number or you're not interested. If anything changes just let me know. All the best. -Nancy 1 months ago
WhatsApp Akun WhatsApp Anda sedang didaftarkan di perangkat baru Jangan bagikan kode dengan siapa pun Kode WhatsApp Anda: 932-094 4sgLq1p5sV6 1 months ago
*5531 Auguste Escoffier School of Culinary Arts. We wanted to connect with you about your interest in our online Culinary program. We are enrolling for our November 9th session. Reply back requesting Next steps or Contact us at (224) 223-1957. To opt-out of texts, reply STOP. 1 months ago
Uber Your Uber code is 8938. Never share this code. Reply STOP ALL to unsubscribe. qlRnn4A1sbt 1 months ago
*9421 Your Flyp registration code is 6066 1 months ago
OPPO New Thumbtack opportunity: Puneet G. needs Drywall Repair and Texturing in Elgin. View in app: thmtk.com/vW7dTSJz, on web: thmtk.com/ODJKm6m1 1 months ago
*1324 Not sure if you saw the report Hjhfhgf but sportsbooks are reporting record profits in football this season. Meaning, if you are a $250 bettor and not up $11k the past few weeks, it might be time to re-think what you're doing and consider playing our picks. A heavily discounted offer for new clients was just announced so before you play any of these NCAAF games tonight, can I send it over? Ca 1 months ago
*7370 nahara jones - http://fgdpp.bar/nULOuPq Alabamahuntsville 1 months ago
LinkedIn Your LinkedIn verification code is 454002. 1 months ago
LinkedIn Your LinkedIn verification code is 498917. 1 months ago
LinkedIn Your LinkedIn verification code is 498917. 1 months ago
*6238 Your Kumu verification code is: 174739 \r fUmyuoSO5Qd 1 months ago
*6478 Your verification code is 706529 - Verified by Sinch. Reply STOP to opt-out 1 months ago