အမေရိကန် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

USA လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
*4138 Hello, how are you today? Classes are starting in OCT 24th for your program! Are you in? it's Carlotta your counselor at Keiser Miami Stay Safe! 1 months ago
YallaLudo [YallaLudo] 574922 is your verification code, welcome to Yalla Ludo! 1 months ago
WeChat Use the code (720092) on WeChat to log in to your account. Don't forward the code! 1 months ago
Tinder Tu codigo de Tinder es 760202. No lo compartas con nadie @lite.tinder.com 760202 1 months ago
imo Your imo verification code is 6296. DO NOT share with anyone else to prevent account being compromised. LGIS0nvV16S 1 months ago
imo Your imo verification code is 9763. DO NOT share with anyone else to prevent account being compromised. LGIS0nvV16S 1 months ago
Tinder Seu codigo do Tinder é 522238 dwEzWOx6XSV 1 months ago
imo Your imo verification code is 8344. DO NOT share with anyone else to prevent account being compromised. LGIS0nvV16S 1 months ago
Tinder Seu codigo do Tinder é 546710 dwEzWOx6XSV 1 months ago
Tiki Tiki code: 590586 . cBUkd3lUogP 1 months ago
Tiki Tiki code: 971137 . cBUkd3lUogP 1 months ago
Bolt Votre code d'activation Bolt est 0097. Ne partagez votre code avec personne. 1 months ago
Netease [Netease]Your pin code is 561623.--Netease CloudGaming 1 months ago
RED Your link will expire in 72 hours. Please click this link to see your pre-screened credit offers. http://www.credithawk.org/917516/sms Reply STOP to end. 1 months ago
Dott 834345 is your Dott authentication code. @ridedott.com 834345 1 months ago
Here Download our free app to track your business expenses here: https://revolut.com/getbusinessapp 1 months ago
Bolt Votre code d'activation Bolt est 6422. Ne partagez votre code avec personne. 1 months ago
Here Download our free app to track your business expenses here: https://revolut.com/getbusinessapp 1 months ago
Here Download our free app to track your business expenses here: https://revolut.com/getbusinessapp 1 months ago
Revolut Use code: 486-161 to confirm change phone in your Revolut Business app. It will expire in 10 minutes. Device: Could not determine. Location: Morocco, Rabat, Rabat. Not you? Contact us in the app. 1 months ago