ဖင်လန် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

Finland လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
imo <#> Your imo verification code is 3669. DO NOT share with anyone else to prevent account being compromised. LGIS0nvV16S 45 minutes ago
Facebook 587021 est le code de réinitialisation de votre mot de passe Facebook 1 hour ago
imo <#> Your imo verification code is 1047. DO NOT share with anyone else to prevent account being compromised. W5EUe21Qadh 1 hour ago
Careem رمزك 1777 لا تشاركه مع أحد بما في ذلك نحن. 3 hour ago
Discord Il codice di verifica per Discord è: 671420 6 hour ago
Discord Twój kod weryfikacyjny Discord to: 885698 8 hour ago
RED Your Redbubble verification code is: 921609 8 hour ago
CloudOTP 953803 is your verification code for Pony - Bike & Scooter Sharing. 9 hour ago
Facebook 058236 est le code de réinitialisation de votre mot de passe Facebook 10 hour ago
AUTHMSG Your BC.GAME verification code is: 014691 12 hour ago
RED <#> Your WhatsApp account is being registered on a new device Do not share this code with anyone Your WhatsApp code: 935-137 4sgLq1p5sV6 13 hour ago
Discord Twój kod weryfikacyjny Discord to: 980531 14 hour ago
Facebook 712674 est le code de réinitialisation de votre mot de passe Facebook 17 hour ago
CloudChat [CloudChat]your verification code is:18098 17 hour ago
CloudChat [CloudChat]your verification code is:70850 17 hour ago
Uber Voici votre code Uber : 8696. Ne le partagez jamais. STOP ALL au 46 76 943 60 05 pour vous désabonner. 17 hour ago
AUTHMSG Your Hopp verification code is: 1753 18 hour ago
VOI VOI verification code: 112173 18 hour ago
Clubhouse Your Clubhouse verification code is: 765940 19 hour ago
CloudChat [CloudChat]your verification code is:34027 20 hour ago