ပြင်သစ် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

France လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
*ttore Luca Ogliari: scrivi una recensione sulla tua ultima visita https://eu.doct.to/rennty8z Aiuterai altri pazienti nella propria scelta! 13 minutes ago
VOI Bonjour, Brice vous attend à 08h20. Activez l'application avant de monter en voiture (obligatoire) : https://www.klaxit.com/r/X01maf1 . 24 minutes ago
SIGNAL Votre code de vérification SIGNAL est: 687270 40 minutes ago
PayPal .pl/1lFUbQ 54 minutes ago
PayPal PayPal : merci d'avoir confirmé votre numéro de téléphone. Connectez-vous ou téléchargez l'application pour gérer vos informations de compte : https://py 54 minutes ago
VK VK: 369718 - use this code to change your password. 1 hour ago
Amazon o a ninguém. 1 hour ago
RED Amazon: use 733726 para redefinir sua senha. Não informe esse códig 1 hour ago
PayPal PayPal : votre code de sécurité est 137007. Votre code expire dans 10 minutes. Merci de ne pas répondre. @www.paypal.com #137007 1 hour ago
Lydia Cliquez sur ce lien pour acceder à Lydia (ne le partagez jamais) lydia-app.com/site/open/dispatch/login2faurl?c=5TfU9IOA 15TfU9IOA 1 hour ago
ICQ <#> ICQ New: 865279 - your code h1oTrdbInTD 1 hour ago
Amazon 335745 est votre mot de passe à usage unique Amazon. Ne le partagez pas avec qui que ce soit. 1 hour ago
Amazon 741528 est votre mot de passe à usage unique Amazon. Ne le partagez pas avec qui que ce soit. 1 hour ago
Uber Voici votre code Uber : 9045. Ne le partagez jamais. STOP ALL au 38696 pour vous désabonner. 2 hour ago
RED Votre code de vérification Redbubble est: 768663 2 hour ago
RED Votre code de vérification Redbubble est: 768663 2 hour ago
PAYSAFE , votre équipe paysafecard 2 hour ago
PAYSAFE Veuillez introduire votre code de confirmation 4664. Merci beaucoup 2 hour ago
PayPal .pl/VNgbc 4 hour ago
PayPal PayPal : merci d'avoir confirmé votre numéro de téléphone. Connectez-vous ou téléchargez l'application pour gérer vos informations de compte : https://py 4 hour ago