ပြင်သစ် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

France လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
约战竞技场 [约战竞技场]Your verify code is 456998,10 minutes effective. STOP 36047 3 hour ago
705170 [705170] is your Supercell ID verification code. If you didn't request this, you can safely ignore this message. 4 hour ago
*64341 039204 is your verification code for Fruitz - Dating app. 4 hour ago
Discord Your Discord verification code is: 543583 6 hour ago
Discord Il codice di verifica per Discord è: 612452 8 hour ago
Microsoft Microsoft access code: 5406 8 hour ago
Discord Il codice di verifica per Discord è: 278133 9 hour ago
Uber 您的 Uber 驗證碼是 5136. 請勿與他人分享此驗證碼. 請回覆「STOP ALL」至 38696 以取消訂閱. 10 hour ago
sms Confirm the account settings with the code 2HP7. It is valid for 5 minutes. Seznam.cz @registrace.seznam.cz #2HP7 12 hour ago
efood O KΩΔIKOΣ ΣOY EINAI 13935. KAΛΩΣ HΛΘEΣ ΣTO efood! EΣTAΛH 19:10:15. 13 hour ago
1xbetcom Код подтверждения: 65162 13 hour ago
1xbetcom Никому не сообщайте ваш код подтверждения 95762 13 hour ago
Bolt <#> 5752 is your Bolt security code. Do not share this code with anyone. ID: WdpiXhIekmh 14 hour ago
KANTAR Rejoignez nos panels de consommateurs, faites bouger les fabricants et les distributeurs ! Inscription sur http://lsms.fr/q41uHcK STOP 36180 14 hour ago
*38455 Saisissez le code 567339 pour vérifier votre numéro de téléphone ou cliquez simplement sur ce lien https://m.mcdonalds.fr/commande/tel?c=567339&r=SIGN 14 hour ago
PayPal <#> PayPal : votre code de sécurité est 624677. Votre code expire dans 10 minutes. Merci de ne pas répondre. 3/3p3o0TedB 16 hour ago
*36173 P au 36173 17 hour ago
*36173 Athlete, join EVO now & enjoy free training until June with our 12-month membership. No joining fee. https://bit.ly/until-June Valid until 31.03.2023 STO 17 hour ago
Uber 您的 Uber 驗證碼是 2200. 請勿與他人分享此驗證碼. 請回覆「STOP ALL」至 38696 以取消訂閱. REw25A 19 hour ago
UBER L7iaR 19 hour ago