ပြင်သစ် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

France လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
eBay Votre code PIN eBay unique est le suivant : 2068 14 minutes ago
codigo [99]Seu codigo de verificacao e (717693). Esse codigo e valido por 5 minutos. Para sua seguranca, nao o compartilhe com outras pessoas. 9 GpGjjUgb 3 hour ago
Discord Votre code de vérification Discord est: 197251 3 hour ago
AUTHMSG Votre code de vérification OpenAI API est: 654686 4 hour ago
Discord Your Discord verification code is: 557047 5 hour ago
Viber <#> Your Viber code: 513991 You can also tap this link to finish your activation: https://unv.viber.com/a/513991 6EQbNfKgO8O 5 hour ago
Viber <#> Your Viber code: 767007 You can also tap this link to finish your activation: https://unv.viber.com/a/767007 6EQbNfKgO8O 5 hour ago
Bolt <#> 1017 este codul tău Bolt. Nu îl arăta nimănui. ID: WdpiXhIekmh 5 hour ago
Discord Votre code de vérification Discord est: 716023 5 hour ago
Discord Your Discord verification code is: 667588 7 hour ago
msverify Use verification code 035654 for Flying Returns authentication. 8 hour ago
PAYSAFE Veuillez saisir ce code dans le champ de texte : 166014 8 hour ago
PAYSAFE Veuillez introduire votre code de confirmation 1997. Merci beaucoup 9 hour ago
PAYSAFE , votre équipe paysafecard 9 hour ago
Discord Your Discord verification code is: 641140 9 hour ago
PAYSAFE Veuillez saisir ce code dans le champ de texte : 180353 10 hour ago
Discord Twój kod weryfikacyjny Discord to: 281617 12 hour ago
Discord Twój kod weryfikacyjny Discord to: 372834 12 hour ago
inDriver <#> inDriver code: 9874 cpjyScQ Hg 12 hour ago
Bolt 9912 este codul tău Bolt. Nu îl arăta nimănui. 12 hour ago