ပြင်သစ် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

France လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
Mob Info SFR : voici le code à utiliser 512998 pour confirmer votre numéro de mobile de contact. A très vite 41 minutes ago
Mob Info SFR : voici le code à utiliser 741409 pour confirmer votre numéro de mobile de contact. A très vite 42 minutes ago
Mob Info SFR : voici le code à utiliser 307123 pour confirmer votre numéro de mobile de contact. A très vite 45 minutes ago
NETEASE 【NETEASE】Verification code: 684247  2 hour ago
NEVER Extranet PIN. Never share it with anyone. Booking.com employees will never ask for this data. PIN is 796139. 3 hour ago
NEVER Extranet PIN. Never share it with anyone. Booking.com employees will never ask for this data. PIN is 426928. 4 hour ago
NEVER Extranet PIN. Never share it with anyone. Booking.com employees will never ask for this data. PIN is 258716. 4 hour ago
NEVER Extranet PIN. Never share it with anyone. Booking.com employees will never ask for this data. PIN is 258716. 4 hour ago
NEVER Extranet PIN. Never share it with anyone. Booking.com employees will never ask for this data. PIN is 258716. 4 hour ago
YallaLudo [YallaLudo] 304327 is your verification code, welcome to Yalla Ludo! 4 hour ago
AUTHMSG Votre code de vérification FeetFinder est: 3837 5 hour ago
happn happn code: 5686. Valable pendant 5 minutes. 5 hour ago
Uber Voici votre code Uber : 9033. Ne le partagez jamais. STOP ALL au 38696 pour vous désabonner. 6 hour ago
Uber Voici votre code Uber : 4715. Ne le partagez jamais. STOP ALL au 38696 pour vous désabonner. 6 hour ago
PAYSAFE Veuillez saisir ce code dans le champ de texte : 137374 7 hour ago
PAYSAFE Veuillez introduire votre code de confirmation 1596. Merci beaucoup 7 hour ago
PAYSAFE , votre équipe paysafecard 7 hour ago
PAYSAFE Veuillez introduire votre code de confirmation 8012. Merci beaucoup 7 hour ago
PAYSAFE , votre équipe paysafecard 7 hour ago
LINK Votre code de vérification LINK est: 046900 8 hour ago