နယ်သာလန် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

Netherlands လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
iATSMS your code is 645546, If not in person, please ignore it. 6 hour ago
VERIFICATION <#>Your Pyypl verification code is: 568508 OSgZkPWuhwA 6 hour ago
GAC L'été ! 15 % DE RÉDUCTION JETONS ! 1-3.06 ! BongaCams.com 1 day ago
Apple Apple ID 驗證碼為:751766。請勿分享給任何人。 1 day ago
Bolt <#> 9725 este codul tău Bolt. Nu îl arăta nimănui. ID: WdpiXhIekmh 1 day ago
Bolt <#> 6557 este codul tău Bolt. Nu îl arăta nimănui. ID: WdpiXhIekmh 1 day ago
SLOTS [SLOTS] your code is 078908, If not in person, please ignore it. 1 day ago
VERIFICATION Your REALITY verification code is: 608124 1 day ago
AUTHMSG Su codigo de verificacion para TaDa es: 672948 1 day ago
Telegram 589648 is your verification code for Telegram X. 1 day ago
Redbubble Your Redbubble verification code is: 383428 2 day ago
Uber Il tuo codice Uber è 8131. Non condividerlo mai con nessuno. Rispondi STOP ALL a 46 76 943 60 05 per non ricevere più messaggi 2 day ago
SLOTS [SLOTS] your code is 224299, If not in person, please ignore it. 3 day ago
SLOTS [SLOTS] your code is 689906, If not in person, please ignore it. 3 day ago
iATSMS your code is 688242, If not in person, please ignore it. 3 day ago
SLOTS [SLOTS] your code is 711466, If not in person, please ignore it. 4 day ago
Discord Mã xác thực Discord của bạn là: 182097 4 day ago
SLOTS [SLOTS] your code is 968616, If not in person, please ignore it. 4 day ago
CSKOTP your code is 848292, If not in person, please ignore it. 5 day ago
Telegram 730111 is your verification code for Telegram. oLeq9AcOZkT 5 day ago