အမေရိကန် အခမဲ့ SMS ကိုလက်ခံရရှိပါ၊

လက်ခံရရှိသော SMS နံပါတ်များသည်ခေတ္တယာယီနေရာချထားနိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်စာသား SMS အတည်ပြုနိုင်သောကုဒ်နံပါတ်ကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏အရေးကြီးသောသတင်းအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။

USA လက်ကိုင်ဖုန်းနံပါတ်
လက်ခံသူနံပါတ် SMS အတည်ပြုကုဒ် အချိန်လက်ခံခြင်း
*1999 Your driver is 18 minutes away with your order! Look for a phone call or text message as they arrive. Remember your ID. Driver gratuity is appreciated. 3 week ago
*8226 Default Help Message 3 week ago
BatChat B-9783 is your BatChat verification code. 3 week ago
RED Thanks for ordering! Your order is being prepared and we will update you once it's on the way. Please bring your ID with you to pick up your order. 3 week ago
*8240 รหัส OTP 642098 กรุณายืนยันรหัสภายใน 3 นาที【】 1 months ago
WhatsApp كود ‏واتساب ‎518-048 أو انقر هنا v.whatsapp.com/518048 لا تشاركه أبدا 1 months ago
*4225 Code 5641 1 months ago
YallaLudo [YallaLudo] 887552 is your verification code, welcome to Yalla Ludo! 1 months ago
YallaLudo [YallaLudo] 825468 is your verification code, welcome to Yalla Ludo! 1 months ago
Yoni [Yoni]181143 (for registration). valid for the next 15 minutes. 1 months ago
*5526 We noticed a login to your Lyft account from a new device or browser on 12:46 am Central Daylight Time on October 31. If this wasn't you, let us know: https://account.lyft.com/secure?token=AQAAAAGELMsW0Oszm0G4nydWMOugh9ugt2oDenwQYtIpGwRVB3SfEkrKhkAZg7lO9Z_JeiWChVgmKy7cuU1-AkimFZZTGf3PYKY%3D 1 months ago
imo imo verification code: 0072. Never share this code with anyone. W5EUe21Qadh 1 months ago
*5954 Your Lyft code is 307134 Auto verification code: p6h3SR2jrlb 1 months ago
*6859 Code 301749 h1oTrdbInTD 1 months ago
Hago [Hago]Gunakan 0282 untuk verifikasi akun Hago anda. lcNjTSCBGPD 1 months ago
Hago [Hago]Use 6439 to verify your Hago account. lcNjTSCBGPD 1 months ago
OTP Dear User, Your OTP for verification is 256475.Please do not share your OTP with anyone. -e-Filing, Income Tax Department 1 months ago
OTP Dear User, Your OTP for verification is 462614.Please do not share your OTP with anyone. -e-Filing, Income Tax Department 1 months ago
*2235 Mi Account verification code: 426517. It expires in 5 minutes. 1 months ago
*3445 Your Flyp registration code is 9876 1 months ago